04 maj 2009

Premiär av Workshop

Dagens tema i workshopen var att äta. Tillsammans med deltagarna/besökarna hade vi intressanta diskussioner om bland annat:

- bestick
- förpackningar
- disk
- utformning av kök
- sensorer som känner av när maten blivit dålig

Vi berörde även mer generella frågor om boende i framtiden, till exempel det portabla hemmet, integrerade bostadsområden och hur ser staden ut om 50 år.

(Exempel på skisser från dagens workshop, här designade vi om dagens mjölkförpackningar.)

(Bilden visar en undersökning om avskildhet och trygghet, där besökarna får ta ställning med hjälp av röda och gröna markeringar.)

1 kommentar: