08 maj 2009

Tema: kommunikation

Dagens workshop genererade många intressanta idéer. Vi fokuserade på temat kommunikation, och började med att titta på i vilka situationer vi kommunicerar och på vilket sätt. Vi berörde alla möjliga situationer, från flaskpost till dagstidningar och från kollektivtraffik till telefonsamtal. Vi hade kreativa diskussioner kring ämnet och tillsammans kom vi fram till en mängd spännande koncept som berörde bl.a:

- hur man håller koll på sitt bagage under resan
- digital flaskpost
- samtal/umgänge via hologram
- linbana
- mobil-lås
Workshopen i full gång.Modell av hologram-telefon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar