06 maj 2009

Design för extrema miljöer


Maria Nyström och Ulrike Rahe talar i Nordstan.

Kl. 12 på tisdagen höll Maria Nystöm, professor i arkitektur, och Ulrike Rahe, professor i design, från Chalmers ett föredrag om forskningen och kurserna som ligger bakom Boplats Rymden. Världens städer växer med ett Malmö om dagen, och frågan om hur vi ska kunna skapa människovänliga och uthålliga samhällen är otroligt angelägen. Maria Nyström, som bl.a. har utvecklat bättre spisar till hushåll i Vietnam, talade om hur lokala förutsättningar måste styra utvecklingen, och hur fel det kan bli när vi exporterar våra egna industriella lösningar till u-länder. Forskningen kring en resa till Mars har gett oss teknik och tankesätt för post-industriella infrastrukturlösningar med små slutna kretslopp, som kan vara ett bättre alternativ.

Ulrike Rahe talade om hur det dagliga livet ter sig på rymdstationen ISS och visade upp rymdmat. God design är en förutsättning för att göra framtida rymdfarkoster och habitat till människovänliga miljöer där man kan klara av att bo under lång tid. Lösningar som skapats för extrema miljöer som rymden kan ofta tillämpas i vår egen vardag. De visade också upp studentprojekt från deras kurser på NASA och i Kenya.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar